راهنمای چشم انداز هویت

راهکارها، چرخه عمر و کاربردها

آنچه از این راهنما می آموزید:

درگذشته ما راه های مختلفی برای احراز هویت کاربران آنلاین داشتیم. هیچیک از آنها بی نقص نیستند. اغلب آنها حتی چندان کاربردی نیستند.
دسترسی جغرافیایی، تجربه کاربری و جلوگیری از کلاهبرداری را باید در نظر گرفت. تجربه برتر این صنعت این است که تعدادی راهکار را در کنار هم قرار دهیم و به راهکار جامعی برسیم. اما با انجام این کار تنها پیچیدگی متعادل ساختن امنیت و رشد بر ما آشکارتر از گذشته میشود.

۱. راهکارها

بررسی رایج ترین راهکارهای احراز هویت و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها

۲. چرخه عمر

تبیین چگونگی عملکرد آنها به عنوان بخشی از چرخه عمر مستمر هویت مشتری

۳.موارد کاربرد

نشان دادن کاربردهای خاص احراز هویت برای نیازهای متعدد کسب‌وکار