حقِ استحقاق ِحقوق

حقِ استحقاق ِحقوق

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها پیشرفت، توسعه و نفوذ حداکثری تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در سالیان اخیر، تأثیرات و گاهی تغییرات اساسی در کارهاست و حتی معانی واژگان و مفاهیمی می‌کند که ظاهراً از عمق و جاافتادگی کاملی...
ضرورت سطحی از به اشتراک گذاری اطلاعات و اهمیت امنیت اطلاعات

ضرورت سطحی از به اشتراک گذاری اطلاعات و اهمیت امنیت اطلاعات

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه جامعه، صاحب نظران، پژوهشگران و فعالان فضای مجازی قرار گرفته است، بحث ” امنیت اطلاعات ” و “حریم خصوصی” است. عدم تعریف دقیق حدود و ثغور...
اصل “فقط یک بار” در اروپا چیست ؟

اصل “فقط یک بار” در اروپا چیست ؟

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها the once only principle قانون یا اصل “فقط یک بار” نام طرحی زیر ساختی و بلند پروازانه در اروپا است که علیرغم ظاهر و ماهیتی کاملاً فنی و از جنس فناوری اطلاعات، در واقع طرحی به...
داده کاوی، منطق پنهان دولت الکترونیک

داده کاوی، منطق پنهان دولت الکترونیک

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت ها مورد اتفاق نظر است و کمتر کشوری را می توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت های اقدامات راهبردی توسعه محور خود قرار نداده باشد. حتی...
اقتصاد هویت دیجیتال و نقش آن در جامعه هوشمند

اقتصاد هویت دیجیتال و نقش آن در جامعه هوشمند

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، سالهاست با مفهوم کلیدی به نام احراز هویت درگیر است که البته این مساله مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع، با پیشرفت و...