بانک‌داری و بیومتریک

آینده احراز هویت مشتریان در بخش مالی

آنچه از این راهنما می آموزید:

صنعت مالی با کمک امنیت و حفاظت شکوفا می‌شود. اما پسوردها، شناسه‌ها و دیگر روش‌های احزار هویت بر پایه آگاهی، این امنیت را به طور دقیق ارائه نمی‌دهند. آن‌ها به راحتی فراموش شده یا دزدیده و یا هک می‌شوند.

اما راه حل چیست؟ راه حلی که نه امنیت را فدا کند، و نه راحتی کاربر را.

  1. پسوردها؛ آیا آن ها ایمن اند
  2. بیومتریک به عنوان ابزاری برای احراز هویت
  3. احزار هویت بیومتریک یا بیومتریک چیست؟
  4. هویت و بیومتریک
  5. کاربرد بیومتریک در بانکداری
  6. تاریخچه استفاده از بیومتریک و ارزش بازار آن
  7. محبوب ترین روش های بیومتریک برای بخش مالی: اسکن اثر انگشت، تشخیص چهره، تشخیص صدا و اسکن عنبیه
  8. استفاده از بیومتریک برای بهبود تجربه مشتری و امنیت بهین شده
  9. مشتریان مترقی، انتخاب های هوشمندانه می خواهند