آنچه از این راهنما می آموزید:

چگونه دولت‌های بریتانیا، سنگاپور، استرالیا، آمریکا و استونی از هویت دیجیتال بهره می‌برند؟

۷ مورد استفاده کاربردی از احراز هویت دیجیتال برای بهبود زندگی شهروندان