بدین وسیله به اطلاع می رساند هموطنانی که ساکن خارج از کشور می باشند، برای ثبت نام و تایید هویت خود در سامانه می بایست از طریق آدرس https://international.adliran.ir/sana/index#/RealRegister وارد شوند. سامانه ثنا از طریق این آدرس فقط به ایرانیان خارج از کشور خدمات ارائه می کند. به همین منظور، برای ورود به سایت سامانه باید از این طریق فرایند ثبت نام و تایید هویت را انجام دهید.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه