معرفی و راهنمای استفاده از سامانه آموزش ایمنی کار

راهنمای سامانه آموزش ایمنی کار
ضروری است که تمامی افراد از جمله کارگران و کارفرمایان، بعد از احراز هویت سامانه جامع روابط کار، از سامانه آموزش ایمنی کار استفاده کنند. اگر با نحوه کار این سامانه آشنا نیستید، در این مطلب سعی داریم تا به طور کامل به راهنمای استفاده از سامانه آموزش ایمنی کار بپردازیم. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب

ایمنی یکی از حیاتی‌ترین و مهم‌ترین جنبه‌هایی است که فرد قبل از پیوستن به یک محیط کاری آن را در نظر می‌گیرد و از وجود آن اطمینان حاصل می‌کند. این وظیفه شرکت و وزارت کار است تا محیط کاری ایمن را برای کارگران فراهم کند. استفاده از اسکن‌های بیومتریک برای احراز هویت یا سایر دستگاه‌های این چنینی یکی از انواع راهکارهای ایجاد ایمنی در کار است. اما ایمنی کار تنها به این موارد محدود نمی‌شود. با توجه به نیاز کارگران و کارفرمایان به افزایش اطلاعات در زمینه ایمنی کار، سامانه‌ای به نام سامانه آموزش ایمنی کار به عنوان زیر مجموعه‌ای از سامانه جامع روابط کار راه‌اندازی شده است که تمامی فعالیت‌های آموزشی مربوط به ایمنی کار از طریق این سامانه انجام می‌شود. به همین دلیل، ضروری است که تمامی افراد از جمله کارگران و کارفرمایان، بعد از احراز هویت سامانه جامع روابط کار، از سامانه آموزش ایمنی کار استفاده کنند. اگر با نحوه کار این سامانه آشنا نیستید، در این مطلب سعی داریم تا به طور کامل به راهنمای استفاده از سامانه آموزش ایمنی کار بپردازیم. با ما همراه باشید.

ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آموزش ایمنی کار

 

اولین گام برای استفاده از سامانه آموزش ایمنی کار، انجام کارهای ثبت نام است که این مرحله نیازمند احراز هویت است. برای ثبت نام دو راه وجود دارد:

 

  1. کارفرما یا کارگر برای استفاده از سامانه آموزش ایمنی می‌تواند به صورت حضوری به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا شعب بانک رفاه کارگران سراسر کشور مراجعه کند و پس از احراز هویت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ، وارد سامانه شود.
  2. کارفرما یا کارگر ثبت نام و احراز هویت را را به صورت اینترنتی و از طریق احراز هویت سامانه روابط کار انجام دهد. ما در ادامه نحوه ثبت نام در این سامانه از طریق احراز هویت یوآیدی را نشان می‌دهیم.

ثبت نام در سامانه آموزش ایمنی کار به صورت آنلاین

مرحله اول: ورود به صفحه احراز هویت اداره کار و کلیک بر روی دکمه احراز هویت آنلاین سامانه روابط کار

ورود به سایت سامانه جامع کار برای احراز هویت

مرحله دوم: انتخاب گزینه احراز هویت الکترونیکی سطح یک یوآیدی

 

انتخاب احراز هویت یوآیدی

مرحله سوم: انتخاب سمت و آغاز احراز هویت. در این مرحله پس از انتخاب سمت خود، باید اطلاعات دقیق خود را تکمیل کنید و مراحل احراز هویت را انجام دهید. پس از اتمام احراز هویت می‌توانید برای ادامه روند، وارد سامانه آموزش ایمنی کار شوید.

انتخاب سمت و آغاز احراز هویت

مرحله چهارم: ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ جامع روابط کار و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور

 

ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ جامع روابط کار 

نحوه استفاده ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوره آموزش ایمنی کار از سامانه  ایمنی کار

اگر به عنوان مرکز متقاضی برای برگزاری دوره‌ی آموزش ایمنی کار اقدام کرده اید، مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله ۱: بعد از آن که به عنوان شرکت متقاضی برگزاری دوره آموزش اینی کار وارد سامانه شدید و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کردید، ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز باید ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐنید.

 

انتخاب پنجره خدمات در سامانه جامع کار

مرحله دوم: در مرحله بعدی، پنجره‌ای باز می‌شود که ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در آن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاری” ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

درخواست مجوز برگزاری دوره

نکته: در صورتی که ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ” را اﻧﺘﺨﺎب کنید، ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﯿﺎم زﯾﺮ برای شما نمایان می‌شود.

 

نکته انتخاب تقویم آموزشی

 

مرحله سوم: بعد از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ “درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاری”، پنجره‌ای برای شما باز می‌شود که باید تمامی گزینه‌های ستاره‌دار آن را به صورت دقیق تکمیل کنید.

ثبت تقاضای برگزاری دوره

 

 

تکمیل اطلاعات

در این قسمت از فرم، باید دوره‌هایی را که نیاز به برگزاری دارید، به صورت مجزا انتخاب کنید. بر اساس ضوابط تعیین شده، هر شرکت و کارفرما می‌تواند فقط ۴ دوره را انتخاب کند که عبارتند از:

نام دوره نوع دوره
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ (ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ) ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ (ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ) ﺗﺨﺼﺼﯽ

 

دوره های آموزشی مورد تقاضا

 

 

 

ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد، دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ را اﻧﺘﺨﺎب کنید.

 

نکته: اگر فرآیند ثبت تقاضای دوره آموزشی را یک بار انجام داده‌اید و می‌خواهید مجدداً آن را بررسی کنید، باید به قسمت کارپوشه بروید و فرآیند قبلی را مجدداً تکمیل کنید. در زیر تصاویر این روند را مشاهده می‌کنید.

نکته کارپوشه

 

تمام ورودی های من

فهرست خدمات در سامانه آموزش ایمنی کار

راهنمای ورود به سامانه آموزش ایمنی کار به عنوان استاد و مدرس

مرحله اول: ﺑﻌﺪ از ورود به عنوان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﺮه واحد ﺧﺪﻣﺎت و سپس پنجره خدمات را اﻧﺘﺨﺎب کنید.

 

پنجره واحد خدمات

پنجره خدمات

مرحله دوم: در این مرحله، در  ﭘﻨﺠﺮه خدمات، ﮔﺰﯾﻨﻪ “اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﺎد” را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیید.

احراز صلاحیت استاد

 

مرحله سوم: در اﯾﻦ مرحله لازم است که تمامی گزینه‌ها را با دقت تکمیل کنید.

پنجره واحد خدمات و ثبت درخواست

 

مرحله چهارم: در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ نیاز است تا رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ برای تدریس را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیید و سپس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ تدریس را پرداخت نمایید.

 

 

 

رشته های مورد تقاضا برای تدریس

 

 

افزودن رشته و پرداخت هزینه

 

مرحله پنجم: پس از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ تدریس، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ سامانه آغاز خواهد شد.

نحوه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در سامانه آموزش ایمنی کار

 

پس از آن که مجوز برگزاری دوره آموزشی را دریافت کردید، می‌توانید در پنل کاربری خود وارد کارتابل الکترونیکی شوید و سپس دوره‌های آموزشی را بر اساس مراحل زیر تعریف کنید.

مرحله اول: وارد پنجره خدمات شوید.

 

انتخاب پنجره خدمات در سامانه جامع کار

مرحله دوم: تقویم آموزشی را انتخاب کنید.

 

تقویم آموزشی در سامانه آموزش ایمنی کار

مرحله سوم: فرم ثبت دوره آموزشی را با دقت پر کنید. تکیل ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎره‌دار اﺟﺒﺎری اﺳﺖ. در پایان دکمه ثبت دوره را بزنید. در ﺻﻮرت اﻓﺰودن ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ کافی است دﮐﻤﻪ “اﻓﺰودن دوره”را فشار دهید.

 

ثبت دوره آموزشی

 

افزودن دوره

 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در  سامانه آموزش ایمنی کار برای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

تا به اینجا به نحوه استفاده از سامانه  ایمنی کار برای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوره آموزشی و همچنین مدرسین پرداختیم. در ادامه به بررسی نحوه ثبت نام و کار با سامانه آموزش ایمنی کار برای  متقاضیان دوره‌های آموزشی و کارگران می‌پردازیم.

مرحله اول: پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور به روشی که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، وارد وبسایت https://kardan.mcls.gov.ir/Login شوید و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

 

 

سایت کاردان

 

مرحله دوم: در این مرحله گزینه “فراگیر” را انتخاب کنید.

 

گزینه فراگیر

 

مرحله سوم: پس از انتخاب گزینه فراگیر، پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که در آن دو گزینه را مشاهده می‌کنید:

  • گزینه دوره‌های من: در این قسمت لیست دوره‌هایی را مشاهده می‌کنید که در سامانه تاکنون گذرانده‌اید.
  • گزینه تقویم آموزشی: در این قسمت لیست دوره‌های آموزشی فعال در سراسر کشور را مشاهده خواهید کرد. با توجه به نیاز خود در یکی از دوره‌ها ثبت نام کنید.

 

تقویم آموزشی و دوره ها

مشاهده دوره ها

مرحله چهارم: پس از انتخاب دوره، روی + کلیک کنید و وارد مرحله پرداخت شوید.

 

زدن روی علامت مثبت

 

 

مرحله پنجم: بعد از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ، ﭘﻨﺠﺮه‌ای برای تایید باز می‌شود که کافی است روی گزینه “ارسال به درگاه پرداخت” کلیک کنید.

 

ارسال به درگاه پرداخت

مرحله ششم: ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ، وارد ﺻﻔﺤﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ می‌شوید. در این مرحله اطلاعات کارت خود را وارد کنید و در پایان گزینه پرداخت را بزنید.

 

درگاه پرداخت

 

مرحله هفتم: پس از پرداخت هزینه دوره آموزشی و نمایش “پرداخت موفق” ثبت نام شما به اتمام رسیده و می‌توانید در زمان تعیین شده در دوره‌های آموزشی شرکت نمایید.

راهنمای اﺳﺘﻌﻼم و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ از سامانه آموزش ایمنی کار

پس از شرکت در دوره‌های آموزشی سامانه آموزش ایمنی کار و اتمام دوره، وارد آدرس https://prkar.mcls.gov.ir/Login شوید تا نسخه الکترونیکی گواهینامه پایان دوره را دریافت نمایید.

 

سایت کاردان

 

برای این کار، مراحل زیر را طی کنید:

 

مرحله اول: از ﻣﻨﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، زﯾﺮ ﻣﻨﻮی اﺳﺘﻌﻼم ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را مطابق عکس زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب کنید.

 

مرکز تحقیقات و استعلام گواهی

مرحله دوم: در این مرحله پنجره‌ای برای شما باز می‌شود که می‌توانید با وارد کردن کد ملی (یا کد اتباع برای اتباع خارج) و فشردن دکمه جستجو، گواهینامه پایان دوره خود را دریافت نمایید.

 

استعلام گواهی نامه

مرحله سوم: پس از وارد کردن کد ملی، لیست گواهینامه‌های دوره‌هایی که شرکت کرده‌اید قابل مشاهده است. کافی است بر روی گزینه دانلود فایل PDF کلیک کنید تا بتوانید نسخه الکترونیکی گواهینامه خود را دریافت کنید.

 

دانلود استعلام گواهی نامه

 

کاربران با انجام فرایند ثبت نام و احراز هویت سامانه روابط کار با یوآیدی و با استفاده از گوشی هوشمند، می توانند از خدمات حوزه روابط کار به صورت غیرحضوری و شبانه روزی استفاده نمایند. یوآیدی اولین سرویس احراز هویت دیجیتال در کشور است که فرایند احراز هویت کاربران را با الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نظیر تشخیص چهره و تشخیص زنده بودن چهره کاربر انجام می دهد. فرایند احراز هویت غیرحضوری با یوآیدی به صورت آنی و با دقت بالای ۹۸ درصد انجام می پذیرد. برای دریافت مشاوره رایگان جهت احراز هویت کاربران خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

برای امتیاز دادن کلیک کنید!
[تعداد نظر: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

آخرین مقالات

عضویت در خبرنامه