چرا استفاده از فناوری تشخیص چهره ویدیویی در بانکداری خرد افزایش یافته است؟

چرا استفاده از فناوری تشخیص چهره ویدیویی در بانکداری خرد افزایش یافته است؟

در دهه گذشته ، شاهد افزایش استفاده از نوآوری در بخش‌های مختلف تجاری، به ویژه در بخش مالی و بانکی برای بهبود و ارتباط بهتر با مشتریان بوده‌ایم. از زمان شروع انقلاب دیجیتال، نقش تشخیص چهره ویدیویی در انواع معاملات، بیش از پیش برجسته‌تر شده است. دلیل این امر سهولت ارائه...