اصطلاح مشتری خودت را بشناس ( KYC ) به چه معنی است؟

اصطلاح مشتری خودت را بشناس ( KYC ) به چه معنی است؟

موسسات مالی از نظر قانونی به منظور شناسایی مشتریان موظف به پیروی از رویه‌های KYC هستند. اما یوآیدی چگونه می‌تواند در این امر به آنها کمک کند؟ نگاهی بیاندازیم به اینکه KYC چیست، انواع مختلف آن و اینکه چرا ممکن است مراجعه به یک ارائه‌دهنده خارجی مفید باشد. ” مشتری...